Search
Ad Types
Category

Categories


Construction – Ethiopian Free Classifieds

Please select a location to browse by location:
Showing Page: 1 of 1
 •           

  ቀን፡23/07/2014 ዓ.ም
  የጨረታ ማስታወቂያ
  ድርጅታችን ፍሎረንሲስ ኢትዮጵያ ሲገለገልበት የነበረውን ከታች የተገለፀውን ጄኔሬተር በጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ስለሚፈልግ ለመግዛት የሚፈልግ ተጫራች የሚገዛበትን ዋጋ በሰም በታሸገ ኢንቨሎፕ፡ ቆቃ በሚገኘው የድርጅቱ እርሻ ግቢ ውስጥ ፋይናንስ ቢሮ ማስገባት ይቻላል፡


  Price: Br 691,740.10
  Posted Date: 4/1/2022
  Location: Adama


You may also like...